Sándor Szabó


Elõadómûvész, zeneszerzõ, zenekutató

Untitled Document

Echolocation Trilogy

Echolocation I. Sacred Spaces (Szakrális terek)

Az Echolocation I album egy éveken át tartó zenei és hangtechnikai kísérlet eredményeként született 1997 és 1999 között, ami egybeesett a TC Electronic cég számára végzett szoftverfejlesztési munkáimmal. A kísérleteimben az emberi hallás pszichoakusztikai sajátosságait igyekeztem felhasználni a mûvészi alkotás számára. A kísérleteim kiterjedtek a hangok térbeliségére és az emberi hallás, a tudat mûködésének összefüggéseire. Ebben az empirikus megismerési folyamatban felcsillantak a mûvészi alkalmazás új lehetõségei, így a kísérletként készült hangfelvételeket alapanyagként használtam fel egy zenei album megalkotásához. Az album címét egy írás ihlette, ami a hanggal való tájékozódásról az echolokációról szólt. Az írás szerint valahol létezik egy beláthatatlanul kusza sziklás vidéken élõ, hangokkal tájékozódó törzs. Ha éjszaka ismeretlen tájon közlekednek, dobokkal keltenek hangimpulzusokat és a visszaverõdõ hanghullámokból mindig tudják, hogy éppen merre járnak, hasonlóan a denevérek ultrahangokkal való tájékozódásához. hangkeltõ eszközökkel t, és útjuk során idõnként megütve hallgatják, hogy honnan verõdik és érkezik vissza fülükbe a hang és ebbõl mindig tudják, hogy merre járnak.
A kísérleti jelleggel készült felvételeket visszahallgatva, kezdtem egyre inkább tudatosan alkalmazni az akusztikus teret és egyéb hangi változásokat modellezõ effekt processzorokat a zenében. Néhány felvételhez meghívtam Major Balázs ütõhangszeres kollégámat és Lantos Zoltán hegedûst is. A kísérletek innentõl teljes egészében a mûvészi célt szolgálva folytatódtak.
A zene koncepciója két pilléren nyugszik. Az egyik pillért az elektromos gitáron játszott rétegek képezik, a másik pillér a processzorokkal kialakított terek, térrétegek illusztrálása. Innentõl a hangtérben való zenei ábrázolás mûvészi, hangesztétikai kérdés lett számomra. Így született meg az Echolocation I. és 1999-ben CDn jelent meg a Tandem Records kiadásában.

Echolocation II. Himn to the Earth (Himnusz a Földhöz)


Közvetlenül Az Echolocation I. megjelenése után elkezdtem dolgozni egy következõ albumon is. A folytatásban olyan muzsikát képzeltem el, amiben nincsenek jelen a megszokott agyonismételt ritmus groove-ok, felesleges funkció nélküli hangok. A csend üres palettájára újrafesteni minden hangot azok szándékolt funkciói szerint, úgy hogy eddig nem hallható részletek is feltûnhessenek a zenében. Elképzeltem, hogy a muzsika ledobja megszokott egyenruháját és feltündöklik annak csupasz gyönyörûsége és eddig nem hallott finom részletei. Ezen az albumon is tisztán elektromos gitárokat és a zene térbeliségét segítõ elektronikus segédeszközöket használtam azzal a céllal, hogy tudatunk szabadon szárnyalhasson a zene belsõ idõsíkjain át ismeretlen hangtájak felett.
Az idõ késleltetésen alapuló effektek segítségével a jelenben a jövõ és múlt között teremtünk kapcsolatot azáltal, hogy a jelenben játszott eseményt visszacsatoljuk a jövõbe és az a jelenben a múltat fogja visszaidézni. Egymásra, egymásba szõtt szólamok, különbözõ térrétegekben és eltolt idõsíkokban hangzanak el. A kimetszett és elcsúsztatott idõsíkok zenei eseményeit lapoltam egymásra valós idõben úgy, hogy improvizáció által intuitív kapcsolatban tettem függõvé egyiket a másiktól. Végül mindezek együttesen egy sajátos szerkezetû és ritmusú organikus textúrát alkotnak.
A felvételek 16 évig pihentek. Idõközben a hangtechnikában végbement áttörõ fejlõdések sok tekintetben megváltoztatták az alkotás módszereit is. A zene lassan készül, mert nem sürgette semmi. 2017-ben az album megkapta végsõ hangzó formáját, valamint 4 témában Heidrich Roland nagyszerû gitározását is hallhatjuk. Az Echolocation II nem akart megfelelni sem kereskedelmi sem zenehallgatói elvárásoknak, mindössze egy jól hallható útjelzõ akart lenni egy végtelen zenei országút mentén.

Echolocation III: Crossing Time (Átkelés az idõn)


2017-ben új ötletek, új inspirációk késztettek a sorozat harmadik részének megalkotására azzal a tudattal, hogy egy befejezhetetlen sorozat következõ részébe fogtam. Az Echolocation a zenében hordozott érzelmi hangulati tartalmak mûvészi megvalósítása mellett a hangtér mûvészi megformálásának, a sztereó tér birtokbavételének igényével született. Minden, ami illusztrálható két hangfal által megjeleníthetõ sztereó térben, annak igyekeztem hangsúlyt adni, újrateremtve a hangzó valóságot, távolabb tekinteni, mint bármikor eddig. Ebben az albumban az idõ problematikája foglalkoztatott, ezért az album alcímeként Átkelés az idõn címet adtam. A zene fizikai megnyilvánulása az idõben gyökerezik, ezért is alkalmas az ember idõérzékének manipulálására.
Korábban ez akusztikus gitárt külön világként kezeltem, sosem használtam elektronikus zenéimben. Az albumon ezúttal akusztikus gitárok is megszólalnak elektronikusan generált hangi környezetben. Az albumon hallható Major Balázs és Mark Wingfield utánozhatatlan játéka.

Echolocation Trilogy

A jelenkor éppen egy olyan átmenet, amikor a CD, mint hordozó médium többé már nem gazdaságos, így lassanként kezdi felváltani a virtuális, digitális letölthetõ album. Így felmerült a három album trilógiáként való kiadásának ötlete immár letölthetõ verzióban, mintegy összefoglalva miként formálódott egy zenei, hangesztétikai koncepció 2 évtized alatt. Az Echolocation Trilogy az amerikai Greydisc Records kiadásában, mint letölthetõ digitális album 2018-ban megjelent.


Vác, 2018. Június 9.

Szabó Sándor


copyright Sandor Szabo © | design&pr by laszloHuttonWebDesign©