Sándor Szabó


Elõadómûvész, zeneszerzõ, zenekutató

Untitled Document

Kreatív hangszeres és zenei szemléletformáló képzés középiskolásoknak

Gitármûvészként és zeneszerzõként immár másfél évtizede tanítok zenét Waldorf Iskolákban. A kifejezetten a Waldorf oktatásban résztvevõ gyerekek számára felépített tanítási módszerem nagyban támaszkodik Rudolf Steiner antropozófikus elveire. A tanulókat egyedileg, életkori sajátosságaiknak és a személyiség típusuknak megfelelõen tanítom. Célom nem a mûvész- és zenésznevelés, hanem a hangszeres játékon keresztül a koncentráló készség, a zenei érzékenység, és a lelki élet fejlesztése. A módszer különösen alkalmasnak bizonyult figyelemzavaros gyerekek felzárkóztatására. Az évek során maguk a szülõk is érdeklõdni kezdtek a zenetanulás iránt és elindítottam egy felnõtt oktatást is, ami újabb tapasztalatokat adott.

A legnagyobb kihívás a középiskolás korúak zenei oktatása. Az oly sok impulzív élménnyel járó 14-18 éves korban a hagyományos módszerekkel már nem lehet megragadni a figyelmüket. Ebben a korban a zenei igényeiket a külvilágban feléjük áradó divatos, a korosztályukat tudatosan megcélzó ipari zenepótlékok elégítik ki, szemléletükben a zene csupán egy a külvilág által diktált, onnan elérhetõ fogyasztási cikk, ami uniformizálja ízlésüket. Így az igazi zenének a személyes, finom érzelmi aspektusai végleg kikerülnek lelki életükbõl. Az értékes zenébe való beavatásukhoz a személyiségük megismerésén, a kreativitásuk felélesztésén és a szemléletük formálásán át vezet az út. A foglalkozásokon egész lényükkel vesznek részt a kreatív gyakorlatokban és megtapasztalhatják, milyen erõk mozgósításával juthatnak elõre. Az oktatás alapja a minden ember lényében meglévõ öntudatlan és ösztönös teremtésvágy felismertetése és kibontakoztatása. A tudás átadása egy döntõen másféle tanuló és az oktató közötti viszonyban valósul meg: a belsõ alkotó erõk felismertetésével és felszabadításával és ezzel párhuzamosan a zenei érzékenység fejlesztésével.

A tanulóknak nem kell az általuk annyira nem kedvelt szolfézsra járniuk, mivel annak alapjait szükség esetén megtanítom velük, beépítve a hangszeres foglalkozás tematikájába. A képzés során tudatosítom velük, hogy a zene nem a külvilágban, hanem bennük, lelkük mélyén van, és hogy azt elõhozzák magukból dolgozniuk, küzdeniük kell. Hétrõl hétre megmutatom nekik fejlõdésüket és így, sikerélményükön át érdeklõdésüket igyekszem fenn tartani.

Évente kétszer tartunk iskolai koncertet, ahol egymásnak és a szülõknek is megmutathatják fejlõdésüket. Ez a tét nélküli megmérettetés nagyszerû hajtóerõnek bizonyul számukra.

A fõ oktatási idõn kívül megtartott intenzív egyéni foglalkozások 30 percesek, a tanulási anyag minden tanuló számára személyre szabottan a képzés folyamán alakul ki. Az órákon én magam is gitárral a kézben tanítom õket, mindent együtt csinálunk, amivel fejlesztem egészséges önbizalmukat, felszabadítom kreativitásukat és kialakítom bennük a közös zenélés igényét is. A foglalkozás nem igényel speciális helyet és felszerelést, egy kis terem megfelel erre a célra, azonban zenei ízlés formálása érdekében szükség lehet egy CD lejátszóra, hogy megismerjék mindazon zenéket is, amit a külvilágból rájuk célzott zenepótlékok elfednek.

Kidolgoztam egy az általános zeneoktatásban nagy hiányt betöltõ elõadás sorozatot is, ami nem hangszeres képzés, hanem a zene világának teljesebb megismerését célzó csoportos zenehallgatásból és szemléletformáló beszélgetésekbõl, elõadásokból áll, ami jól kiegészítené az egyéb Waldorf iskolai zenei képzést. Tematikájának már jól kipróbált és hatékonysága 10 éven át bizonyított az OktOpus Multimédia Intézet tananyagaként is. Ez az alternatív zeneoktatási koncepció, akkor lehet a leghatékonyabb, ha a fõ tanítási idõbe van beintegrálva és heti 2 alkalommal történik.

Amennyiben érdeklõdésüket felkeltette ez a rövid tájékoztató, egy személyes találkozás alkalmával további részleteket is meg tudunk beszélni.

Szabó Sándor
Vác, 2015 szeptember

copyright Sandor Szabo © | design&pr by laszloHuttonWebDesign©