Sándor Szabó


acoustic guitar artist, composer

Untitled Document

mwe3.com interjúja Kevin Kastninggel és Szabó Sándorral az Ethereal III címû album megjelenése kapcsán

mwe 3: Ennyi közös tapasztalat után vajon egy 21. századi klasszikus
mesterdarabot akartatok-e létrehozni az Ethereal III-al? Bár az Ethereal II
eléggé avant-garde és experimentális hangzású volt a szó legjobb értelmében, a
klasszikus zenehallgató figyelmét akartátok felkelteni?

Kevin Kastning: Semmi ilyen szándék nem vezérelt minket, amikor javasoltam
ezt a koncepciót Sándornak. Egyébként sem gondolkodom stílusokban és
cimkékben. Egyszerûen csak követem azt az irányt ahová a zene menni kar
bennem. Azt gondolom, hogy az Ethereal III egy következõ lépcsõfok volt az
elmúlt évek együttmûködése során ebben a sorozatban.

Szabó Sándor: Õszintén szólva semmilyen szándékom nem volt bármiféle zenét
alkotni a klasszikus zene hallgatóinak. Nem gondolkodunk stílusokban mint
crossover, vagy hasonló. Ha van egy zenei ötletünk megkeressük a
megvalósításához alkalmas zenei eszközöket. Persze volt egy meghatározó
kompozíciós oka amiért ezt a hangzást választottam az Ethereal III-hoz. Mint
komponista és gitáros mindig éreztem a gitár korlátait. Ez a legfõbb oka annak
is, amiért a klasszikus gitár eléggé magányos helyet foglal el a klasszikus zenén
belül is. Nem mindenki képes gitárra zenét írni, csak azok, akik teljességében
ismerik a gitár lehetõségeit és korlátait. Még akkor is, ha valaki jól ismeri a
hangszert, a gitár nem rendelkezik elegendõ polifónia fokkal és hangzás
tartománnyal. Pályafutásom kezdetétõl fogva vannak zenealkotói koncepcióim.
Sajnos a gitár nem mindet támogatja. Ezért is próbáltam több húros gitárokat, a
szabványostól eltérõ hangolásokban a lehetõségek kiterjesztése érdekében.
Próbáltam követni azokat a módokat, ahogyan mások is komponálnak gitárra,
azonban újabb akadályokba ütköztem. Mint zeneszerzõ, végül elhatároztam,
hogy felfüggesztem a gitáron, gitárra való komponálást. Helyette teljesen
szabadon fejben akartam zenét alkotni, elkerülve a gitár korlátait és
gitárszerûségeit. Az Ethereal III az elsõ alkalom, amikor egy szokatlan
összetételû kamarazenekarra írtam a darabokat és egyben az elsõ album, ahol
nem játszom gitáron, és csupán mint zeneszerzõ, hangszerelõ jelenek meg Kevin
Kastning zongorajátéka mögött.

mwe3: Az Ethereal III albumról szóló bevezetõ gondolataiban Sándor említette,
hogy túl akar lépni a gitárcentrikus komponálásmódon, ami a korábbi
munkáitokat jellemezte. Milyen harmóniai és melódiai eszközök biztosították a
zenekari hangzást a zongora alapú ötletekhez? Az Ethereal III album valóban egy
kamarazenekari hangzású remekmû lett.

Kevin Kastning: Sándor jól fogalmazott, de én nem látom és hallom, hogy az
elõzõ munkáink gitár centrikusak lettek volna, azon kívül, hogy mindössze a
gitárok családjába tartozó hangszereket használtuk a zene megvalósítására.
Azok mind csupán kompozíciók. Máshogy megfogalmazva én nem mondanám,
hogy például Mahler zenéje zenekar centrikus. A Sándorral készült mûveinkre
ugyanez vonatkozik.

Szabó Sándor: Most nem merülnék bene kompozíciós részletekbe, de a fõ
különbség az volt, hogy amikor a zenék születtek, azok nem gitárral a kezemben
jöttek fel. Néhány része a fejemben volt, néhány rész le volt írva, a többi pedig a
stúdiómban a ProTools editáló ablakában született Kevin darabjait hallgatva.
Nagyon aprólékos, összetett és idõigényes folyamat volt. Tucatnyi kompozíciós
módszert használtam bizonyos részek harmónia szöveteinek megalkotásához,
amiket gitáron nem lehet megalkotni és eljátszani sem. Ki kellett nyitnom a belsõ
hallásomat, a képzeletemet és a zene lassan elkezdett testet ölteni. Helyenként a
4-5 szólamú kánonba rendezett szólamokkal fúgaszerû struktúrákat alkottam,
ahol a harmóniák a többszólamúság következményeiként jelentek meg. Ez az,
amit gitáron nem lehet megvalósítani ilyen szinten. A zene alkotóelemeiként
számos egzotikus és modern kromatikus hangsort alkalmaztam.

mwe3: Miért döntöttetek a zongora alapú felvételek kamarahangzással való
kiegészítése mellett az Ethereal III albumon? Úgy éreztétek, hogy a zongora
jobban illeszkedik a kamarazenekari hangzáshoz összehasonlítva a gitárral?
Szándékoztok a zenekari hangzást a gitárral is kombinálni a jövõben? A
hangszerelés a jövõben kiterjed további vonós kombinációkra is?

Kevin Kastning: Amikor Sándorral az Ethereal sorozatról kezdtünk el beszélni
és tervezgetni, akkor abban mindketten egyet értettünk, hogy minden albumnak
másnak kell lennie a sorozatban. Nem akarjuk ismételni önmagunkat, ezen kívül
nyitni akartunk más irányba is, ami túlmutat az eddig többnyire akusztikus gitár
duó felvételeken. Az Ethereal sorozat Sándornak nagyobb teret biztosított, hogy
az én akusztikus hangzásom mellett a zenét az elektromos gitár hangzásvilágába
is kiterjeszthesse. Már ez önmagában egy teljesen új irányt szabott. Az Ethereal
I és II mutatja jól az új irányt. A Piano 1 címû albumom felvételeinél Sándor
kérte, hogy rögzítsek 5 rövid, általa javasolt különféle instrukciók mentén
eljátszott darabot, amiket el is küldtem neki, majd teljesen elfeledkeztem róluk.
A 2018-as magyarországi turnénkon Sándor megmutatta ezeket a darabokat
úgy, hogy õ már hozzá komponálta a kamarazenekari hangzást néhány csellóval.
Azonnal megragadott a hangzás, nagyon tetszett. Elõször nem ismertem fel a
saját darabjaimat, kérdeztem is Sándort mi volt az, mire õ mosolyogva mondta,
hogy az az 5 rövid darab, amit õ kért tõlem pár hónapja. Mély benyomást tett
rám ez a zene és az egész turnén ez járt a fejemben. Egy nagyon erõs darab volt
és különbözött minden addigitól, amit elõtte valaha is komponáltam. Pár héttel
késõbb javasoltam, hogy menjünk tovább ebbe az irányba, csak zongora és
cselló zenekar és ez legyen az Ethereal III, majd elkezdtem zongorán
komponálni újabb darabokat. Elég bátor elhatározás volt és nem tudtam Sándor
hogyan fog ehhez viszonyulni. Szerencsére tetszett neki az ötlet és elkezdtük
készíteni az albumot. Igen, tervezünk további felvételeket kamarazenekari
hangzással és akusztikus gitárral. Ez lehet majd egy jövõbeli újabb része az
Ethereal sorozatnak.

Szabó Sándor: Mindig is szerettem Kevin zongora darabjait és egy nap arra
gondoltam kipróbálok egy olyan hangzást, ahol a zongora mellé adok 4 csellót.
Ez azért is volt lehetséges, mert Kevintõl kifejezetten szellõs darabokat kértem,
ami hagyja, hogy tovább épülhessen a zene. Miután meghallotta az eredményt
javasolta ezt az irányt. Zongora és cselló gyönyörûen hangzik együtt és
elkezdtem ebben az irányban komponálni, hiszen a cselló az egyik kedvenc
hangszerem és még több hangzási lehetõséget láttam benne. Tervezzük, hogy a
cselló hangzást a jövõben kombináljuk 2 gitárral egy nagyon különleges
albumon.

mwe3: Nem igazán vagyok képben hogyan alkotta meg Sándor ezt a hangzást,
elõször azt gondoltam, hogy a zenekari hangzást számítógépen futó szoftverrel
alkotta, de Sándor elmondta, hogy nem azzal készítette a felvételeket, mert a
hangzásuk nem elég élethû. Azt kell, hogy mondjam a szokatlan hangszerelés
különleges élménnyé teszi a zene hallgatását. Tudnál mondani valamit a
vonósokat megjelenítõ szoftverrõl, ami az albumon használtál és az hogyan
hasonlítható össze más eredeti hangszerek hangzásával, vagy az olyan régi
vonósokat utánzó hangszerekkel, mint a mellotron vagy chamberlane? Úgy
gondolom igazi vonós zenészeket nem állt módodban alkalmazni.

Szabó Sándor: Igen, a hangzás szokatlan már csupán azért is, mert általában
4-8 cselló hangját 1-2 hegedû és két bõgõ hangját lehet hallani a zenében. Ez a
hangszer összeállítás egyáltalán nem tipikus még a kortárs klasszikus zenében
sem, ezért a hangzás különös, nem megszokott. Szerettem volna valami
különleges hangzás élményt adni így ezért alkalmaztam ezt a hangszer
összeállítást. Egyáltalán nem használtam erre a célra szoftvert. Egyetlen
csellóssal dolgoztam, akivel sok száz különféle módon eljátszott hangot vettem
fel 4 oktávon keresztül és ezek szolgáltak hangmintákul a komponáláshoz.
Ugyanígy a hegedû és a bõgõ is igazi, eljátszott mikrofonnal felvett hangminták
mindenféle digitális optimalizálás és módosítás nélkül. A hangmintákat a stúdióm
ProTools rendszerében alkottam dallamokká és harmónia szövetekké, amibõl
aztán kialakult az egész zene. Ilyen módon ma már az ipari szinten alkotó
például filmzeneszerzõk nem dolgoznak, hiszen rendkívül idõigényes, viszont
számomra fontosabb volt a hangzás eredetisége és egyben különlegessége is. Az
én módszeremmel megjelennek olyan véletlenszerû részletek is a hangzásban,
amik csak az élõ zenélésben fordulhatnak elõ. Tehát mindaz, amit hallható az
albumon az nem szoftverbõl jön, hanem igazi hús vér muzsikusoktól eljátszott és
felvett hangokból. Ez a módszer bizonyára megmosolyogtatja az ipari
módszerekkel dolgozó zeneszerzõket, azonban ez teljesen felszabadított, nem a
szoftver által kínált lehetõségek irányítottak, hanem a saját képzeletem. A
szoftverrel gyorsan hatékonyan lehet alkotni, de az eredmény mindig steril,
egyfajta jellegzetes digitális hangzás.

mwe3: Elmondanád mikor rögzítettétek az Ethereal III hanganyagát és hogyan
fejlõdött a zene, amikor Sándor hozzáadta a kamarazenekari részeket? Mirõl
vitatkoztatok, amikor megszületett az ötlet, hogy egy ilyen szabású zenei
vállalkozásba fogtok? Tudom szinte lehetetlen, hogy független zenészek több
ezer mérföldet utazzanak a felvételekre, és az internet nemcsak megkönnyítette,
de a fejlett csúcstechnológia lehetõvé is tette, hogy ez az ötlet ilyen hangzási
tökéletességgel valósuljon meg.

Kevin Kastning: A felvételek 2017-ben kezdõdtek és 2018 Decemberében
fejezõdtek be. Amikor elkezdtük úgy éreztük, hogy egy nagyon hosszú alkotói
folyamatnak nézünk elébe, ami egy egész évünkbe is beletelhet, de amint
elküldtem az elsõ darabokat Sándornak, valami történt, mert ezt követõen
egymás után, mindössze néhány hét alatt elkészültem a zongoradarabokkal. Míg
az egyiken dolgoztam, Sándor az elõzõn dolgozott, úgy hogy mindig egy
darabbal voltam elõrébb, mint õ. A hangszereléssel egészen gyorsan haladt. Amit
mi egy évnek gondoltunk valójában kb. 3 hónap alatt elkészült.

Szabó Sándor: A Kevinnel való zenei partnerség nem tipikus. Felvételeket
küldünk egymásnak interneten, amikre rájátszunk további rétegeket és így
fejlõdnek a darabok. Tudatában voltunk és elfogadtuk, hogy az eredmény
egészen más lesz, mint amit a legelején elterveztünk, de mindkettõnknek igazán
tetszett a végeredmény. Ez a munkamódszer különleges izgalomban tartott
mindkettõnket, mivel a végsõ hangzás kiszámíthatatlan volt az elején, és ez
nagyon inspiráló. Ez a „táv” munkamódszer az egyetlen módja, hogy áthidaljuk a
két kontinens közötti távolságot, ez az internet nagy áldása.

mwe3: Mit gondoltok mi lesz a reakció, ha nemcsak a zenéiteket kedvelõk,
hanem klasszikus rádióállomások, folyóiratok és weboldalak is bemutatják ezt a
lemezt? Nem érzitek úgy, hogy a 21. századi zene kedvelõi még inkább
elfogadják, mint a korábbi albumokat? Van már visszajelzés?

Kevin Kastning: Az eddigi kritikák é a rajongóktól kapott emailek nagyon
pozitívak voltak eddig és az Egyesült Államokban már a rádiók is sugározzák.
Nem tudom, hogy a klasszikus zenehallgatók kemény magja hogyan reagál majd
rá, de hogy egy új lemezre hogyan reagálnak, az sosem igazán érdekelt. Ennek a
zenének meg kellett születnie, és ki kellett kerülnie a világba, ez volt az egyetlen
megfontolásom. Jelentõs közönség van az Egyesült Államokban, akik követik a
modern kortárs zenét. Talán az Ethereal III otthonra lel náluk is.

Szabó Sándor: Nem gondolkodtam várható reakciókon, csupán ki akartam
hordozni magamból ezt a zenét. A klasszikus zene közönsége legalábbis itt
Magyarországon eléggé konzervatív, nem tudom, hogy ez hogyan van az USA-
ban, de azt gondolom valamennyire hasonló. Mi kívülállóknak számítunk az õ
szemükben és ezért sem akarnánk megfelelni az elvárásaiknak. Van egy szûk
rétege a közönségnek, akik szeretik a modern klasszikus és avant-garde zenét,
õk valószínûleg szeretnék ezt a zenét. Vannak filmzenét kedvelõk, akiknek
valószínûleg tetszene ez a muzsika.

mwe3: Az Ethereal III darabjainak címei nagyon különösek. Mit jelentenek a
címek? A legtöbb ember latin vagy spanyol nyelvûnek gondolná, de talán valami
õsi nyelven fogalmazódtak?

Kevin Kastning: Az Ethereal III címei latin nyelvûek. A latin õsi klasszikus
nyelv, ami még az idõszámításunk elõtti Római Birodalom korára nyúlik vissza.
Azért választottam ezt, hogy a hallgató ne kapjon közvetlen utalást a cím
jelentésére, hanem inkább találja meg a saját üzenetét a zenében és ne
hassanak rá a konkrét címbeli jelentések.

mwe3: Minden egyes albumotok borítója nagyszerû mûvészi munka, de az
Ethereal III igazán látványos és színeiben fenséges. Van valami története a
borítónak és ez az elsõ album, ami nem szétnyitható, hanem csupán egy
zsebszerû borító.

Kevin Kastning: Az Ethereal sorozat minden albumának borító képe Tim Paulvé
francia mûvész munkáját dicséri. Sándor és én magam is azt gondoljuk, hogy
Tim nagyon különleges, egyedi világú mûvész, akinek képei tökéletesen illenek
az Ethereal sorozat inkább elektronikus aspektusú zenéihez. Az Ethereal III
borítóképét a mély kék és a bíbor színek jellemzik. Úgy éreztem, hogy a két szín
Sándort és engem jelképez, és azt a módot, ahogyan a két szín összekapcsolódik
kifejezõ metafóra, vagy analógia arra, ahogyan a két komponáló lélek egyetlen
szingularitásba olvad.

mwe3: Legközelebb tehát az Ethereal IV megjelenése várható. Lehetséges, hogy
a kamarazenekari hangzás gitárokkal és ütõsökkel együtt lesz hallható? Milyen
terveitek vannak 2019-re új hangfelvételek és videók vagy élõ koncertek
tekintetében? Milyen új albumokra számíthatunk a Greydisc Recordstól 2019-
ben?

Kevin Kastning: Az Ethereal IV már valójában készen van és a legvalószínûbb,
hogy 2020-ban kerül kiadásra. Ez is eléggé más lesz, mint az eddigi Ethereal
albumok. Ami az 2019-es megjelenésû albumokat illeti Mark Wingfielddel
készült albumunk már a befejezés elõtti állapotban van. Még ebben az évben
további felvételeket készítünk Carl Clements-el. Közben már dolgozom a
következõ két szóló albumom anyagán, amik eléggé különböznek majd az
eddigiektõl. Ezen kívül vannak tervek új együttmûködõ muzsikus partnerekkel,
és remélhetõleg meglepetéssel szolgálnak majd az elkövetkezendõ két évben.
Sándorral már elkezdtünk terveket szõni a következõ 2-3 új projectre mind az
Ethereal sorozatot, mind pedig a hosszú távú akusztikus duónkat érintõen.
Szabó Sándor: Amennyire ismerem a Greydisc kiadási terveit az Ethereal IV
egy különleges trió felvétel lesz, elektromos és akusztikus gitár, valamint
ütõhangszer összeállításban, ahol megszólal pár egzotikus keleti hangszer is.

copyright Sandor Szabo © | design&pr by laszloHuttonWebDesign©