Sándor Szabó


acoustic guitar artist, composer

Új album

Linkek

Acoustic-guitar.hu
Gitarhangtechnika
Hungarian Maqam
Hutton Laszlo
Kevin Kastning

Szabó Sándor - gitármûvész, zeneszerzõ

1956-ban született Törökszentmiklóson. Tanulmányait klasszikus gitáron kezdte magántanárnál. A hetvenes évek közepétõl figyelme a jazz és az improvizáció felé irányult. A nyolcvanas évek elején tanulmányokat folytatott Budapesten a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskola Jazz Tanszakán, mint vendéghallgató. Már akkor érezte, hogy az improvizációt nem egyetlen stílushoz kötve kell tanulnia, hanem magában kell szintetizálnia mindazokat a zenei hatásokat, amikhez fogékonysága, érzékenysége közel engedi és erre építve kell fejlesztenie improvizációs készségét. Ehhez a távolkeleti zenékben való elmélyülés a legjobb táptalajt nyújtotta számára. A mûvészt 1980-tól kísérhetjük figyelemmel. Hazánkban elsõként kezdett szólóban modern akusztikus gitárzenét játszani. Mivel az akusztikus gitár mint hangszer semmilyen említésre méltó tradícióval nem rendelkezik a magyar zene kultúrájában, a gitárjáték és komponálás Magyarországon nem elismert és nem megbecsült mûvészet. Mindezek miatt a figyelmet elsõsorban külföldön hívta fel magára a különbözõ kultúrák húros hangszereinek technikáját ötvözõ gitározásával, modern darabjaival és mély szellemiségével. Lemezei Angliában, az Egyesült Államokban, Németországban jelentek meg. A hazai kiadványokon a SzaMaBa Trió immár 4 lemezbõl álló sorozatán, valamint számos szóló kiadványokon hallható játéka.

Áttekintés

1980-ban Major Balázs ütõssel létrehozta a Szabó-Major duót. Néhány év alatt szinte minden hazai klubban felléptek. 1988-ban megjelent elsõ albumuk az angol LEO Records kiadásában. Szabó Sándor a nyolcvanas években gyakran hívott meg Magyarországra külföldi muzsikusokat. Ezek eredményeként számos országos koncert körúton vettek részt és hangfelvételek is maradtak utánuk. Az elsõ jelentõsebb együttmûködése Gilbert Isbin belga gitárossal volt. Ezt a periódist egy az angol HWYL Records által kiadott hanglemez is fémjelzi. Készült egy trió album Major Balázzsal kiegészülve a brüsszeli BRT stúdióban azonban az anyag hanglemezen nem jelent meg. Ezt követõen a ciprusi származású görög Andreas Georgiou gitárossal léptek fel duóban egy koncertturné keretében, azonban ebbõl az együttmûködésbõl hangfelvétel nem készült. A kilencvenes évek elején került kapcsolatba Massimo De Mattia olasz fuvolistával. A SzaMaBa Trió Hypnos címû CD-jén hallható közös játékuk. Pályafutásának egyik legjelentõsebb periódusa volt a SzaMaBa trio. A SzaMaBa trió alapítótagja volt, mely a 80-es évek közepétõl mintegy tíz éven át mûködött. Az trió kezdetben csupán alkalmi társulásként adott pár koncertet. Az elsõ együttesben a zenekarvezetõ Szabó Sándor mellett Bagi László gitáros szerepelt, és Major Balázs játszott ütõshangszereken. Ezzel párhuzamosan megalakították a Alföldi Szabadzene Alkotómûhelye nevû gitártriót, ahol Szabó és Bagi mellé Bakondi András gitáros került az együttesbe. Egy évvel késõbb Major Balázs csatlakozásával a két kissé más irányba tartó project egyesült. Az Alföldi Szabadzene Alkotómûhelyének játékát több kompozícióban õrzi a Sanctified Land és az Anima címû album. Mintegy két évi mûködés után Bakondi András kivált az együttesbõl, a trió azonban eredeti felállásában együttmaradt és nevük kezdõbetûi után felvették a SzaMaBa nevet. 1993-ra az egyik legsikeresebb koncertezõ együttes lett, szinte minden hazai fesztiválon szerepeltek. Vendégmuzsikusokkal kiegészítve a triót 3 lemezt készítettek a Tandem Records kiadásában. Az együttesrõl a Tatai Jazz Táborban készült egy élõ koncert felvétel melyet a Pannon Jazz 2005-ben adott ki.
Az együttes a magyarországi kulturális leépülésnek köszönhetõen egyre kevesebb meghívást kapott ezért 1996-ban szétvált. Azóta Szabó Sándor saját szólókarrierjét folytatja.

Az utazó muzsikus

Zenéje kiteljesedett a SzaMaBa feloszlása óta. Mindenekelõtt kisérletezõbb, sok tekintetben szabadabb és organikusabb lett, egy magasabb fokú belsõ rendezettséggel. Igyekszik kihasználni a szólógitározás teljes potenciálját. Muzsikájában, a klasszikus kompozíciós módok, a keleti meditatív elõadásmód és hangzás, a modern jazz-bõl hozott improvizáció mind megtalálható. Az évek alatt kialakult sajátos, idõnként meditatív, finoman részletezõ dallamvilága, a diatónikus és atonális világ között lebegõ, azokat átszövõ harmóniavilága. Zenéje nehezen sorolható be egy egy kategóriába. A klasszikus gitár polifóniáját, a modern akusztikus gitárjáték technikáját és a keleti zenék díszítésmódját ötvözte egybe. Mindehhez párosul a jazzbõl örökölt improvizációs készsége. Ezt mutatja a három a német Acoustic Music Recordsnál kiadott szóló albuma az Alexandria és a Gaia and Aries valamint a Dreams Within Dreams. Ennek köszönhetõen Szabó Sándor az akusztikus gitár mára elismert nemzetközi hírnevû elõadója lett. 1998 óta szinte bejárta az egész világot, koncertezett Japánban, Koreában, Indiában, Kanadában, az Egyesült Államokban és persze Európában szinte mindenhol fellépett már. Szóló koncertjei mellett egyre gyakrabban játszik különféle duó, trió és kvartett formációkban is.

Az elmúlt években új módon teljesedett ki Szabó Sándor zenéje. Több gitárduó formációban játszik és készít felvételt. Ennek eredményeként látott napvilágot számos új album, melyekben ismert gitárosokkal játszik együtt. Lemezeinek duó sorozata a belga gitáros/komponista Veronique Gillet közös, a német Wonderland kiadónál megjelent albumával kezdõdött. Ezt követte Kevin Kastning amerikai gitáros/komponistával kiadott 3 albuma, majd Michael Manringgal készült egy új album a német Acoustic Music Records kiadásában. Ugyancsak új duó album az Olaszországban megjelent lemez Edoardo Bignozzival. A legutóbbi album pedig a hazai kiadású CD Heidrich Rolanddal készült album, melyek felerészben szóló és felerészben duó felvételeket tartalmaz. Készültek még duó felvételek Ralf Gauck német akusztikus basszusgitárossal, Claus Boesser Ferrarival, Fernando Freitezzel és Dean Magraw-al. Ezek jelenleg még kiadásra várnak.

A zenekutató

Az elmúlt évtizedekben rendszeresen gyüjtött zenéket és zenei tárgyú anyagokat távol-keletrõl azzal a céllal, hogy összevesse a magyar népzene és a távol-keleti hangszeres zenék hasonlóságait, történelmi és földrajzi kapcsolódását. Ennek a több évtizedes kutatásnak eredményeként indította el az õsi magyar makám zenék felidézésére készített honlapját www.hunmaqam.hu címen. A honlappal párhuzamosan egy albumnyi felvételen örökítette meg az õsi magyar makámok egy újrateremtett és újra felidézett, egy lehetséges formáját. A honlapon a makám történetérõl, szerkezetérõl lehet olvasni és meghallgatható darabok is szerepelnek a honlapon.

A komponista

A gondolkodására Hamvas Béla mûvei és szellemi öröksége gyakoroltak nagy hatást. Különösen a misztikus intuíció gondolata foglalkoztatja, amiben a világ megismerésének egyik szintje az intuícióban és meditációban való alkotás. Ezért az improvizációt tekinti a legmélyebbre nyúló alkotásmódnak. Minden kompozíciója improvizáción alapul. Az ihlet által a világ rejtett mélységei tárulnak fel. Muzsikája a világnak láthatatlan, de érzékelhetõ kiterjedéseinek a kivetítése. Zenei szöveteiben az õsi és a mai egyszerre jelenik meg. Ideálja, egy idõkön túli, õsi forrásokból táplálkozó komplex zeneiség, a hangok és a csend közös természetében rejlõ üzenet.
Zenéjének aktualitását a távolkeleti kultúrák expanziója, az emberek agyonismételt konzumtermékektõl való csömöre, ugyanakkor a misztikába, ezotérikába való menekülése váltotta ki újra. Bárhol is lép fel, koncertjei szinte szertartásszerûen zajlanak, különös szakrális hangulatot árasztó zenéje igazi szellemi beavatást kínálva valóban kiemeli a hallgatót a való világból egy órára. Pályája az örök átjárók keresése a különbözõ kultúrák és az emberi gondolkodások szakadékai között, valahol itt közép-európában, éppen itt és most, egy hanyatló materiális kultúra végén és egy új spirituális kultúra kezdetén.

A kísérletezõ


Szabó Sándor kísérletezõ alkatú muzsikus, a hangszer hangzó lehetõségeinek és a rajta játszható zene határainak szûntelen kutatója is. Szabó Sándor nemcsak az akusztikus gitár világában tevékenykedik. A kilencvenes években behatóan tanulmányozta a digitális effektprocesszorokban és az elektromos gitárban rejlõ, eddig ki nem használt lehetõségeket és az elektromos gitár tiszta hangzásának újraformálásával kidolgozott egy általa AmbiMorph-nak nevezett új hangzást. Ez a hangzás hallható az Echolocation I. címû albumán.
Az pszichokinetikus hangi érzékelésben tett kalandozásaira és felfedezéseire alapozva 1998 tavaszán a Brit Kortárszenei Fesztiválon elõremutató és izgalmas zenei kísérleteket mutatott be az általa létrehozott AmbiMorph hangzással. Azóta ezt a muzsikát több külföldi fesztiválon is bemutatta.
Szinte ezzel egyidõben komponált egy 6 tételes elektronikus zenei kompozíciót Krizbai Sándor 6 részbõl álló zenélõ festményéhez. A Vácz Voczem Video Laboratórium /3vLab/ 1998 októberi kiállításán mutatta be Lélektakarók címû kompozícióit eddig sohasem hallott hangzásokkal. A darabok elektromos gitárral és digitális effektprocesszorokban általa szerkesztett komplikált algoritmusok segítségével készültek.
2002-ben tagja lett az amerikai Georgian Contemporary Unit nevû kortárszenei együttesnek, amelyben éves rendszerességgel mûködik közre. Ebben az együttesben magasan képzett kísérletezõ klasszikus és jazz muzsikusok zenélnek együtt, mindegyikük kiváló improvizátor. www.solponticello.com ( Erik Hinds..harpeggione, Blake Helton..dob, Colin Bragg..elektromos és akusztikus gitárok, Kyle Dawkins...klasszikus gitár, Brian Smith...klasszikus gitár, Szabó Sándor...akusztikus gitárok)

Az elmúlt évek egyik legjelentõsebb zenei vállakozása volt a Fractal Strings project. Egy multimédiás produkció mely fraktálokon alapuló vizualizáción és 6 csatornás surround hangzáson alapul. A koncert a Millenárison került megrendezésre nagy sikerrel, ahol jó nevû muzsikusokkal közösen hangzott el a koncert. (Michael Manring...bass, Claus Boesser Ferrari...gitár, Major Balázs..dob és ütõsök, Szabó Sándor...AmbiMorph gitár, guzheng, 24 húros koboz). A vizualizációt Megyeri László készítette.

Romanek Tihamér hangszerkészítõvel közös együttmûködésük eredményeként a számos 8 és 16 húros gitárokon túl egy különleges 2 nyakú 24 húros koboz készült számára. Ez a hangszer a Modern Magyar Makám projecthez készült. A hangszer hallható a www.hunmaqam.hu honlapon.

A hangmérnök

A zeneszerzés és a komponálás mellett felépített egy rendkívül igényesen berendezett hangstúdiót, melyben a legjobb minõségû eszközökkel készít hangfelvételeket. Az elmúlt másfél évtizedben kitanulta minden csínját bínját az akusztikus gitárok felvételének. Referencia értékûek azok a munkái, amiket a német Acoustic Music Records számára készített valamint a szóló és duó felvételei. Hangmérnöki munkáját dícsérik, hogy külföldi muszikusok keresik fel stúdióját hangfelvételre és masteringre. A stúdiójában azonban nemcsak új felvételek hanem hangrestaurációk is készülnek.

A szervezõ

2002 óta egyik szervezõje hazánkban évente rendezett Nemzetközi Akusztrikusgitár Fesztiváloknak. Évente május középsõ két hetében rendezik meg a 10-12 koncertbõl álló magyarországi koncertsorozatot melyen minden évben 3 külföldi akusztikus gitáros mutatkozik be.

"Ha elõször hallod Szabó Sándor gitár játékát, azt fogod gondolni, hogy minden pillanatban új hangszerként fedezed fel a gitárt. El fog bûvölni amint felfedezed, hogy Szabó nem egyszerûen csak egy futó pillantást hagy vetni az ismeretlen hangi világba, ahol világok, kultúrák tûnnek fel egy apró ablakban. Helyette elröpít bennünket a saját zenei univerzumába szelíd, de ellenállhatatlan módon. És itt akkor valóban sok a felfedezendõ: inspirációk a Közel-Keletrõl, Távol-Keletrõl, egy újfajta tudatosság a magyar zenei gyökereirõl, klasszikus koncepciókról és formákról, valamint a zene és a gondolat szabad folyásáról az improvizációban. Nemcsak Szabó zenei szótára különös, de különösek a hangszerei is: a 8, 13, 16 húros egyedi építésû gitárok senkiéhez nem hasonlító tónussal szólnak. Szabónak sikerült valami ritka hõstettet véghezvinni a zenében: meglepi és elcsábítja hallgatót. Akiknek csekély hajlamuk van a különlegességek befogadására, még azok is figyelni akarják."


1997 Winter Catalog, Acoustic Music Records
copyright Sandor Szabo © | design&pr by laszloHuttonWebDesign©